ana banner görseli 25

Doğal Kaynakları Koruma, Lastik Üretimi ve Sürdürülebilirlik

25 Ekim 2023 - 5 dakika

Lastik üretim faaliyetleri, çevresel etkileriyle dikkat çeken bir sektördür. Bu yazıda, lastik üretiminin çevreye olan etkilerini değerlendiriyoruz ve sürdürülebilir hammaddeler ve üretim süreçleri ile doğal kaynakları koruma çabalarını ele alıyoruz.

Lastik Üretiminin Çevresel Etkileri

Lastik üretimi, çevresel açıdan değerlendirildiğinde, beş ana başlık altında incelenir: solvent kullanımı, enerji tüketimi, atık oluşumu, CO2 salınımı ve su kullanımı. Bu faktörler, çevresel etkileri en aza indirmek için kontrol altında tutulmalıdır.

00301388

Solvent Kullanımı

Solventler, lastik üretiminde yaygın olarak kullanılan kimyasallardır. Bu kimyasalların çevreye sızması, toprak ve su kirliliğine yol açabilir. Sürdürülebilir üretim süreçlerinde solventlerin kontrol altında tutulması önemlidir.

Enerji Tüketimi

Lastik üretimi için yüksek enerji tüketimi gereklidir. Fosil yakıtların kullanımı, CO2 salınımına katkı sağlar. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve enerji verimliliği önlemleri, enerji tüketimini azaltabilir.

gr002246 1

 

Atık Oluşumu

Lastik üretimi sırasında atık malzemelerin oluşması kaçınılmazdır. Bu atıkların yönetimi ve geri dönüşümü, çevre üzerindeki olumsuz etkileri azaltabilir.

CO2 Salınımı

CO2 salınımı, fosil yakıt kullanımı ve enerji tüketimi ile ilgilidir. Daha sürdürülebilir üretim süreçleri ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak CO2 salınımı azaltılabilir.

Su Kullanımı

Lastik üretimi için su gereklidir, ancak bu suyun sürdürülebilir bir şekilde kullanılması önemlidir. Su tasarrufu önlemleri ve suyun geri dönüşümü, su kullanımının azaltılmasına yardımcı olabilir.

Sürdürülebilir Kauçuk Üretimi

Sürdürülebilir kauçuk üretimi, orman yönetimi ve kauçuk ağaçlarının sürdürülebilir bir şekilde yetiştirilmesini içerir. Ormanlar, kauçuk ağaçlarının ana kaynağıdır ve bu ormanların sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi, biyoçeşitliliğin korunmasına ve toprak erozyonunun önlenmesine katkı sağlar. Ayrıca, kauçuk toplama süreçleri de sürdürülebilir yöntemlerle gerçekleştirilmelidir.

Naylon ve Sürdürülebilir Üretim

Lastiklerin iç yapısında kullanılan malzemelerden biri de naylondur. Naylon, plastik hammaddeler arasında yer alır ve petrokimyasal kaynaklardan elde edilir. Naylonun sürdürülebilir kullanımı, geri dönüşüm ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı gibi faktörlere dayanır.

Naylonun geri dönüşümü, plastik atık miktarını azaltmaya yardımcı olur. Geri dönüştürülen naylon, yeni ürünlerin üretiminde kullanılabilir ve doğal kaynak tüketimini azaltır.

Michelin'in Sürdürülebilirlik Çabaları

Michelin, lastik üretimi sırasındaki çevresel etkileri azaltma konusunda kararlıdır. Solvent kullanımı, enerji tüketimi, atık oluşumu, CO2 salınımı ve su kullanımı gibi faktörleri izler ve kontrol altında tutar. 2005 yılından bu yana bu etkileri yüzde 50 oranında azaltmayı başarmıştır.

00 crédit photo imagesinair productions

 

2050 yılına kadar Michelin'in hedefleri arasında, üretim tesislerinde CO2 emisyonunun sıfırlanması, su kullanımının sıfır etki seviyelerine indirilmesi ve solventlerin lastik üretim sürecinden tamamen çıkarılması yer almaktadır.

Michelin ayrıca sürdürülebilir malzemelerin kullanımına odaklanmıştır. Biyo-kaynaklı veya geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanımı, lastiklerin çevresel etkilerini azaltmaya yardımcı olur. Michelin, 2030 yılına kadar ürettiği lastiklerde yüzde 40 sürdürülebilir malzeme kullanımını taahhüt ederken, 2050 yılına gelindiğinde bu oranı yüzde 100'e çıkarmayı hedeflemektedir.

comm enviro 2

 

Lastik üretimi, çevresel etkilere yol açabilen bir endüstri olduğu için sürdürülebilirlik çabaları son derece önemlidir. Michelin, lastik üretimi sırasındaki çevresel etkileri azaltmak ve sürdürülebilir hammaddeleri kullanmak için kararlı bir şekilde çalışmaktadır. Bu çabalar, doğal kaynakları koruma ve çevreye daha az zarar verme amacını taşır.

Lastiğin yaşam döngüsü boyunca çevresel ayak izini azaltmak mümkün, makalemize göz atın.

Desteklenmeyen bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz
Kullanmakta olduğunuz tarayıcı bu web sitesi tarafından desteklenmiyor. Bu nedenle bazı fonksiyonlar istendiği gibi çalışmayabilir. Ayrıca sayfa açılırken sorunlar görülebilir. Bu web sitesini en iyi şekilde kullanabilmek için aşağıdaki tarayıcılardan birini kullanın veya tarayıcınızı güncelleyin.