MİCHELİN SİTESİ İÇİN GENEL YASAL BİLDİRİ

YASAL UYARILAR VE KULLANIM KOŞULLARI

Site Sahibi ve Yer Sağlayıcı: MİCHELİN LASTİKLERİ TİCARET A.Ş.

Adres: Levent Mah. Meltem Sok. İş Kuleleri Sit. Kule 3 Apt.No:14 Kat:13-14 / 14-15 Beşiktaş İstanbul 

Ticaret Sicil No: 338640

Sorumlu Kişi: MERVE AKCASU

Tel: (90) 212 317 52 00 Faks: (90) 212 325 59 43

E-posta: info@tr.michelin.com

kayıtlı yer için bilgiler 04.05.2007 tarihli ve 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bular Yoluyla Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" devam ettirilebilir iletişim sağlanabilmesi eklenmiştir. Lütfen ihtiyaca göre değişen.

www.michelin.com.tr adresi Michelin Lastikleri Ticaret A.Ş. 'ye ("Michelin") ait olup münhasıran onun tarafından işletilmektedir. Michelin Grubu şirketlerinin kendi tüzel mevcudiyetlerine ve özerk bir tüzelliğe sahiplikleri vardır. Birlikte düşünüldüğünde, bu sitede kullanıma ilişkin eğitimin artırılmasıyla, "Michelin Grubuin" ve "Michelin Grubunun"; Bu terimler, her birisinin ayrıntılı olarak sürdürülen Michelin hakkında ayrıntılı bilgi için tasarlanmamıştır; "site", "web sitesi" ifadeleri www.michelin.com.tr 'yi; "Kullanıcı" terimi ise,

Sitenin kullanıcı tarafından kullanımıdır ve şartlara tabidir. Kullanıcı olarak www.michelin.com.tr 'ye yorum yazarken koşullara uymayı yeniden kabul. Lütfen siteden önce işbu Yasal Uyarılar ve Kullanım Eğitimleri'ni okuyunuz.

Madde 1. AMAÇ

İşbu Yasal Uyarılar ve Kullanım'ın amacı www.michelin.com.tr web sitesi ile ilgili genel ve amaçlıdır. Size/kurum size uygun olan birine www.michelin.com.tr 'yi kullanmamanızı tavsiye ediyoruz. Siteye kullanan, siteyi ziyaret, herhangi bir şekilde kullanan, site erişen ve/veya girişten olan bir şekilde bir şekilde kabuller tüm gidişlerini eğitimden olan Yasal Bilgiler kullanımına yönelik'na erkenen beyan, ve tahmin ederler.

Bu yer alan yasal Uyarılar ve kullanımda, yine bu şekilde kabul edilir şekilde geçerlidir. bilgisi www.michelin.com.tr web üzerinden bir şekilde bir şekilde yetiştirilmiş, bu kitap aracılığıyla koşulsuz şartsız kabul edileceğinden bahsedilecektir. Eğitimlere yönelik bilgi almak için içinde olmak için kullanılan Yasal Uyarılar ve Kullanımları'nı kullanmalarını tavsiye ediyoruz.

Site'ye paketi dolduran ve Michelin tarafından onaylananları içinde bulunan gerçek ya da kişiler "Üye" olarak kabul edilir. Üyelik için 18 yaşı doldurmuş olmak zorunludur. Tüzel kişiler, ancak yasal kurallar ile ile ilgili kullanımlar.

Madde 2. SİTEYE ERİŞİM

Michelin iletişim'a ulaşım şeklinde bir şekilde kullanım amaçlı olarak bir amaçlanmaktadır. Michelin herhangi bir siteyi girmemekle birlikte bir web sitesi oluşturmak için gereklii gösterecek. Bununla birlikte, satın alma işlemi veya teknik veya yasal nedenler olmak üzere başka herhangi bir siteye erişim indirimlerine uğrayabilecektir. Önümüzdeki'ın başında bu ödemelerden ve kazançlarından Michelin'den asla sorumlu tutulamaz. Michelin aynı şekilde, web işleyiş ve temizliğinden dolayı, kusur ve kusurların düzgünlüğünden, web tasarımından ve kontrollerden arındırılmış

www.michelin.com.tr web rotası ve benzeri yazılımlardan daha fazla olması için mevcut olması planlanabilir tasarlanıp projelendirilmek üzere tasarlanabilir. Bu kullanıma yönelik siteler, kendi yazılım okullarında yetiştirilmek üzere tüm hatalardan oluşur.

Madde 3. HİZMETİN İÇERİĞİ

www.michelin.com.tr web sitesi üzerinden üyelere verilecek olan hizmetler genel olarak; Michelin marka tanıtımını yapmak için bu ürünler hakkında bilgi vermek, tüketicilere yönelik araçlara uygun fiyatlara ulaşmak için yardımcı olmak ve "bayi bulucu" için alıcı'ın taleplerdeki "bayilerin iletilmek için uygun bu ürünler.

Buna ek olarak, www.michelin.com.tr tarafından [MICHELIN SANAL MARKET PROJESİ] sağlanan diğer hizmetler ise uygulanmaktadır; bayilere lastik, ürünler ve/veya ilgili hizmetler sunabilecekleri, erişim ürünleri ve/veya ilgili hizmetleri tedarik edebilecekleri bir platformdur. Bayiler ile ilgili, lastikten ve/veya üründen satın alınabilir.

www.michelin.com.tr'nin ve Michelin'in Kulanıcılar'a karşı lastik satışı ve ilgili hizmetleri gerçekleştirmek v.b. gibi yükümlükleri yoktur. Kullanıcıların ve bayilerin ürün ve hizmetlerin tedarikine ilişkin kendi aralarındaki her türlü iletişim ve aktiviteden Kullanıcılar ve bayiler kendileri sorumludur.

Madde 4. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

www.michelin.com.tr web sitesinde yer alan tüm içerik; her türlü ses, metin, görüntü, fotoğraf, logo, grafik, imge, şekil, animasyon, çizim, klip, müzik ve video kayıtları, yazılım, program kodları ve bunlarla kısıtlı olmamak üzere her türlü bilgi ve belge, ticari marka ve bunlara bağlı her türlü fikri mülkiyet ve başkaca haklar, Michelin'e aittir ve Türk Ceza Kanunu ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu başta olmak üzere ilgili uluslararası mevzuat kapsamında hukuki koruma altındadır. Yukarıda sayılan veya sayılanlarla kısıtlı olmamak üzere, bu web sitesindeki hiçbir içerik Michelin'in yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde kullanılamaz, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, depolanamaz, kiralanamaz, ödünç verilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, dağıtılamaz, uyarlanamaz, işlenemez, ticari amaçla elde bulundurulamaz, satılmaz ve söz konusu fiiller teşvik edilemez. Kullanıcılar, web sitesinin sayfalarının yazıcı çıktısını kişisel kullanımı için kar amacı ve ticari amaç olmaksızın almakta serbesttir. www.michelin.com.tr'nin isim hakkı ve logosu münhasıran Michelin'e ait olup hiçbir surette Michelin'in yazılı onayı olmadan kullanılamaz, 3. kişi ve kuruluşların kullanımına sunulamaz.

Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

Madde 5. İÇERİKLERİN KULLANIMI

Kullanıcılar ticari anlamda haksız rekabete yol açacak, ticari itibardan faydalanma anlamına gelebilecek davranışlardan kaçınacak, web sitesinde yer alan mevcut içeriği hiçbir şekilde kopyalamayacaklardır. İçeriklerin tarif edilmesi veya değiştirilmesi veya izin verilenin dışında başka bir amaçla kullanılması Michelin'in veya üçüncü kişilerin mülkiyet haklarına bir ihlal meydana getirmektedir.

Kullanıcılar, siteyi kullanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunu ve yasal düzenlemeler, hali hazırda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile ileride yürürlüğe girecek olan mevzuata ve Michelin'in yayımlayacağı bildirimlere uymayı kabul eder. Bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Kullanıcı'ya aittir.

Kullanıcı ve ziyaretçiler, bu web sitesini kullanırken üçüncü şahısların yasal haklarını hiçbir şekilde ihlal etmemekle yükümlüdür. Michelin bu gibi ihlallerle ilgili olarak hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk kabul etmemektedir ve bu ihlallerden doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk münhasıran Kullanıcı'ya aittir.

Kullanıcılar, web sitesinin sunduğu çeşitli hizmetleri kullanırken, genel ahlaka, yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklere ve ilgili uluslararası mevzuata uymakla yükümlüdür. Kullanıcı tarafından bu web sitesine gönderilen tüm bilgiler, web sitesine yazılan tüm yazılar, diğer kullanıcılara gönderilen tüm mesajlar, ve interaktif sistemleri kullanılarak web sitesine eklenilen tüm bilgiler, ibareler, cümleler ve grafikler, genel ahlaka ve söz konusu yasa ve yönetmeliklere uygun olmak zorundadır. Bu web sitesine gönderilen bilgilerin genel ahlaka ve kanunlara aykırı olması nedeniyle Michelin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk kabul etmemektedir ve bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk münhasıran Kullanıcı'ya ait olacaktır. Kullanıcı tarafından web sitesinde yapılan yorumlar Michelin tarafından değerlendirilecek olup Michelin herhangi bir sınırlama olmaksızın söz konusu Kullanıcı yorumlarını silme, düzenleme, değiştirme, reddetme veya yayınlamayı kabul etmeme hakkına sahiptir.

Kullanıcılar, siteyi kullanırken;

 • Suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek ya da yerel düzeyde, ülke çapında ya da uluslararası düzeyde yasalara ters düşecek bir durum yaratan ya da teşvik eden, her tür ve şekilde iletim dahil olmak üzere; hiçbir tür yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret, küfür veya iftira içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik, rahatsız edici ya da ahlaka aykırı bilgi postalamamak ya da iletmemek;
   
 • Bir başkasının gizlilik hakkını ya da yayın haklarını çiğneyen ya da yasal düzenlemelerden kaynaklanan telif hakları, ticari marka hakları veya başka mülkiyet hakları dahil her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakları ile korunan ya bu tarif edilen sınıflara giren malzemelerden uyarlananlar da dahil olmak üzere; sahibinden ya da hakları elinde bulundurandan önceden yazılı izin almaksızın kullanmamak, üçüncü kişilerin kullanımına sunmamak;
   
 • Bir virüs veya başka bir zararlı unsur içeren hiç bir tür bilgi, yazılım ya da başka bir malzeme postalamamak ya da iletmemek;
   
 • Ticari amaç taşıyan ya da reklam içeren hiçbir bilgi, yazılım ya da malzeme postalamamak, iletmemek ya da kullanmamak, ticari anlamda haksız rekabete yol açacak davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.
   

Bu hizmeti kullanırken, Michelin'in www.michelin.com.tr'da yayınlanan her türlü yorumu, bilgiyi ve verilecek linki denetlemek gibi bir zorunluluğu bulunmadığını baştan kabul etmiş sayılırsınız. Ancak www.michelin.com.tr, yukarıda sayılan şartlara ve koşullara tamamıyla ya da kısmen uygun olmadığına karar verdiği her tür bilgiyi ve malzemeyi, değiştirme, yayınlamayı reddetme ya da yayından kaldırma hakkını ve herhangi bir yasal, idari merciinin talebine yanıt vermek için her türlü bilgiyi açıklama hakkını her zaman saklı tutar.

www.michelin.com.tr'a yorum yazmakla, herhangi bir kullanıcının küçük düşürücü, haysiyet kırıcı, hakaret içeren, ya da yasal olmayan davranışlarından dolayı www.michelin.com.tr'nin sorumlu tutulamayacağını baştan kabul etmiş sayılırsınız. Yasal Uyarılar ve Kullanım Koşulları'nı onaylamakla yukarıda belirtilen taahhütlere aykırı tutum ve hareketleriniz nedeniyle www.michelin.com.tr, diğer kullanıcılar, üçüncü kişiler veya yetkili merciler nezdinde karşılaşacağınız dava, tazminat ve sair tüm taleplerin doğrudan muhatabı olduğunuzu ve www.michelin.com.tr'un bu hususta herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt etmiş addolunursunuz.

Madde 6. GİZLİLİK POLİTİKASI

Web sitesi aracılığıyla ya da web sitesi ile bağlantılı olarak sağlanan ya da toplanan kişisel bilgiler, yalnızca Michelin'in Gizlilik Politikası ve Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası uyarınca kullanılacaktır ve bu kullanım şartları, sitede yayınlandığı şekliyle Gizlilik Politikası ve  Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’na tabidir. Bu web sitesi, halka açık bir web sitesidir. Kullanıcılar ve ziyaretçiler bu web sitesine gönderdikleri içerikler ile ilgili hiçbir gizlilik hükmü beklentisi içinde olamaz.

Madde 7. GARANTİ VE SORUMLULUK

Bu web sitesinde yer alan her türlü bilgi genel nitelikte olup, doğruluğu, eksiksiz olması, güvenilirliği, yeterliliği ve güncelliği hiçbir surette Michelin tarafından garanti ve taahhüt edilmemektedir. Michelin Kullanıcıların ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sürekli bir şekilde ve ayıpsız faaliyette bulunacağı hususunda herhangi bir taahhüt veya garanti vermemektedir.

Site'nin kullanılması, sitede sunulan ve sağlanan veri ve bilgilerin kullanımı, bu veri ve bilgiler esasında yapılan davranışlar veya siteye erişim sebebiyle maruz kalınabilecek herhangi türden bilgisayar virüsleri, trojan ve benzeri kötü amaçlı yazılımlar(malware) da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, Kullanıcıların ve/veya diğer üçüncü kişilerin herhangi bir sebepten ötürü uğrayabilecekleri her türlü ve tüm doğrudan ve dolaylı zarar, ziyan, hasar ve/veya kayıplar ile ilgili Michelin'in hiçbir hukuki veya cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcılar, yukarıda anılan zararlar sebebiyle Michelin'den her ne isim altında olursa olsun herhangi bir talep veya iddiada bulunmayacaklarını peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

www.michelin.com.tr web sitesi içerisinden üçüncü şahıslara ait internet sitelerine bağlantılar yerleştirebilir. Bu üçüncü şahıs sitelerine bağlandığınızda, ilgili sitenin kullanım koşullarına tabi sayılırsınız. Michelin link verdiği, banner yoluyla veya başka yollarla tanıtımını yaptığı site, ürün veya hizmetlerin içeriğinden ve kalitesinden sorumlu değildir. Michelin bu siteler üzerinde herhangi bir kontrole sahip değildir ve söz konusu site, ürün ve hizmetlerin erişilebilirlikleri, doğrulukları, kullanılabilirlikleri, içerikleri, reklamları, bu siteler üzerinden veya bu sitelerden kullanılabilen ürün ve/veya hizmetler ile ilgili olarak herhangi bir sorumluluk yüklenmemektedir. Bu sitelere erişim veya bu sitelerin kullanımından doğan/ doğabilecek herhangi bir doğrudan, dolaylı, zarar, ziyan, tazminat, cezai şarttan dolayı sorumlu tutulamaz.

Hiçbir durumda Michelin, çalışanları, tedarikçileri veya sitenin kullanımından veya site üzerinden elde edilen herhangi bir veriden kaynaklanan, sözleşmeye dayalı sorumluluk, haksız fiilden doğan tazminat sorumluluğu ile ilgili dava veya başka her türlü dava sıfatıyla, niteliği her ne olursa olsun, doğrudan veya dolaylı her türlü ziyan, olay veya durum; veya özellikle mali veya ticari nitelikte olmak üzere her türlü zarardan sorumlu tutulamaz.

Site'nin kullanılması, siteye giriş veya erişim yapılması sırasında Kullanıcılar, Michelin'in ve üçüncü kişilerin yasal haklarını göz önünde bulundurmak ve bu hakları ihlal etmemek ile yükümlüdür. Kullanıcılar, herhangi bir üçüncü kişinin yasal hakkının ihlal edilmesi sebebiyle doğacak zararlardan tamamen kendilerinin sorumlu olduklarını ve Michelin'in bu zararlardan sorumlu tutulamayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Madde 8. GENEL HÜKÜMLER

8.1 Michelin, sitede mevcut bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak bu bilgilerin her zaman güncel olmayabileceği Kullanıcılar tarafından gözetilmelidir.

8.2 Üye, kredi kartını güvenli bir şekilde kullanmakla yükümlüdür. Michelin, sözleşmeye aykırılık, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir.

8.3 Michelin mücbir sebep nedenlerine dayanarak ya da tümü ile kendi takdir ve değerlendirmesine bağlı olarak siteyi yayından kaldırma, içeriğini değiştirme hakkına sahiptir.

8.4 Üyeler, kendilerine verilen şifrelerin münhasıran kendilerine verilmiş olduğunu, bu şifreleri hiçbir surette başkaları ile paylaşmayacaklarını, aksi takdirde doğabilecek her türlü zarar ve ziyandan kendilerinin sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Üyelik başvurusu yapılırken üye tarafından verilen bilgilerin doğruluğu ve eksiksizliğinin tespiti Michelin'in sorumluluğunda değildir. Yanlış üyelik bilgisi verilmesi sebebiyle doğacak zararlardan dolayı Michelin'in hiçbir hukuki sorumluluğu yoktur.

8.5 Michelin, Yasal Uyarılar ve Kullanım Koşulları'na ve yukarıda anılan kuralları aykırı şekilde hareket eden Kullanıcıların Siteye erişiminin engellenmesi ve üyeliklerinin iptal edilmesi de dahil olmak üzere her türlü güvenlik tedbirini almak, ve gerekirse ihlal edenler aleyhinde yasal işlem başlatmak hakkını saklı tutmaktadır.

8.6 İşbu Yasal Uyarılar ve Kullanım Koşulları ile ilgili olarak belirtilen hususlara aykırı hareket eden kişi/kişiler Michelin'in doğmuş ve doğacak her türlü zararını tazmin etmekle yükümlü olacaklardır. İşbu Yasal Uyarılar ve Kullanım Koşulları'nın uygulanmasından ve yorumlanmasından doğacak her türlü ihtilafın çözümünde Türkiye Cumhuriyeti yasaları uygulanacak olup ihtilafların hallinde tek yetkili mercii İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleridir. İşbu Yasal Uyarılar ve Kullanım Koşulları'nın herhangi bir hükmünün herhangi bir sebeple yasadışı, geçersiz ya da herhangi bir nedenden ötürü yasal açıdan uygulanamaz duruma gelmesi halinde söz konusu hükmün bu Yasal Uyarılar ve Kullanım Koşulları'nın bir parçası olmadığı varsayılır ve bu hüküm, diğer hükümlerin geçerliliğini veya uygulanmasını etkilemez.

Kullanıcı, işbu Yasal Uyarılar ve Kullanım Koşulları'nda yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını kabul ve taahhüt eder.

Madde 9. GOOGLE ÇEVİRİ YÜKÜMLÜLÜK REDDİ

BU HİZMET GOOGLE TARAFINDAN DESTEKLENEN ÇEVİRİLERİ İÇEREBİLİR. GOOGLE, ÇEVİRİLERLE İLGİLİ, DOĞRULUK, GÜVENİLİRLİK VE ZIMNİ TİCARİ ELVERİŞLİLİK, BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE İHLAL DURUMU OLMAMASI DAHİL AÇIKÇA İFADE EDİLEN YA DA ZIMNİ HİÇBİR GARANTİYİ KABUL ETMEMEKTEDİR.

İnternet sitemizdeki Derecelendirme & Değerlendirme sekmemizde bulunan bazı içerikler, Google Translate tarafından desteklenen çeviri yazılımı kullanılarak sizin için tercüme edilmiştir. Doğru bir tercüme yapılması için makul çaba sarfedilmiş olmakla birlikte otomatik olarak yapılan çevirilerin hiçbiri mükemmel değildir ve gerçek çevirmenlerin yerini almak niyeti güdülmemektedir. Çeviriler, Michelin internet sitesi kullanıcılarına hizmet sunmak için tedarik edilmiştir ve "olduğu gibi" verilmektedir. Kaynak dilden bir başka dile yapılan hiçbir çevirinin hatasız oluşu, güvenilirliği ya da doğruluğu hakkında açıkça ifade edilen ya da zımni hiçbir garanti verilmemektedir. Çeviri yazılımının sınırlarına bağlı olarak, bazı içerikler tam olarak tercüme edilmemiş olabilir.

Resmi metin, internet sitesinin Türkçe şeklidir. Çeviride meydana gelen herhangi bir anlaşmazlık ya da farklılığın bağlayıcılığı ve riayet ya da yaptırım konusunda hukuki etkisi yoktur. Tercüme edilen internet sitesinde bulunan bilginin doğruluğuna ilişkin olarak doğabilecek sorunlar için, internet sitesinin resmi hâli olan Türkçe bölümüne başvurunuz.

Madde 10. KİŞİSEL VERİLERİN KULLANILMASI

Şirketimiz tarafından KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir. 

Genel bir şekilde, Sitemizi kimliğinizi bildirmeksizin ve sizi ilgilendiren kişisel bilgiler vermeksizin ziyaret edebilirsiniz. Bununla birlikte, Michelin bazen örneğin tarafınızdan yapılan bir talebe yanıt vermek, size bir hizmet sunmak, bir emri işleme koymak için veya pazarlama amaçlarıyla sizden bilgiler talep edebilir.

Sitemiz aracılığıyla toplanılan veriler Michelin'e ilaveten seçilen ortakları ve/veya başvurduğu hizmet sağlayıcılara yöneliktir.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunmak amacıyla Michelin, Sitemiz üzerindeki gezintileriniz ile ilgili isimsiz veriler toplamaktadır (görüntülenen sayfalar, görüntüleme tarihi ve saati…). Michelin bu verileri eğilimleri analiz etmek veya istatistikler oluşturmak ve Sitenin hedef kitle ölçümlerini yapmak amacıyla kullanabilir. Bu çerezlerin kaydedilmesini engelleyebileceğinizi bildiririz. Bununla birlikte, çerezleri reddetmeyi seçerseniz, Sitemizin bazı bölümlerine erişemeyebilirsiniz.

Çerezler hakkında daha ayrıntılı bilgiye www.michelin.com.tr/cerez-politikasi  adresinde yer alan Çerez Politikamızdan ulaşabilirsiniz.

Ayrıca Sitemize girdiğiniz yorum ve değerlendirmeler ile birlikte kişisel verilerinizin girilmesi durumunda bu kişisel verileriniz Michelin tarafından Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Beyanında yer alan amaçlarla işlenebilecektir. Lütfen kişisel verilerinizin hangi amaçlarla ve hukuki sebeple işlenebileceği ve hukuki haklarınıza ilişkin olarak www.michelin.com.tr/kişisel-verilerin-islenmesine-dair-genel-aydınlatma-beyanı link’inde bulunan Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Beyanı’nı ve www.michelin.com.tr/kisisel-veri-saklama-ve-imha-politikasi  linkinde bulunan Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikamızı inceleyiniz. Kişisel verilerinizi Aydınlatma Beyanında belirtilen amaç ve hukuki sebepler kapsamında işlenmesine açık rızanızı vermemeniz halinde, yorum ve değerlendirmeleriniz sistemimizde saklansa bile isim-soy isim ve diğer kişiler verileriniz tarafımızca silinecektir. 

Sitemiz, diğer sitelere bağlantılar içerebilir. Michelin'in sizin kişisel nitelikteki verilerinizi bu siteler ile paylaşmadığını bildiririz. Sitemizden çıktığınız esnada, üzerinde Michelin'in herhangi bir kontrolünün olmadığı ve sorumluluğunu yüklenmediği kişisel nitelikteki verilerin korunması konusunda başka uygulamalara tabi olabileceğinizi size bildiririz.

Tüm veya bazı çerezleri silmeyi seçtiğinizde çerezlerin silinmesi halinde site kullanımının etkileneceğini unutmayın ve çerezleri devre dışı bıraktığınız bilgisayar paylaşılan bir sistemse bu silme işlemi bilgisayarın tüm kullanıcılarını etkileyecektir.

İnternet tarayıcınızın Yardım bölümü, Çerez (cookie) ayarlarını yapmanıza yardım edecektir.

Madde 11. MICHELIN SANAL MARKET ] KAPSAMINDA SİTE ÜZERİNDEN SATIŞ YAPACAK OLAN BAYILER IÇIN KURALLAR

11.1. Bayi, ilgili ürün ve/veya hizmeti zamanında, sitede belirtilen niteliklere uygun ve ayıpsız olarak teslim/ifa edeceğini kabul eder.

11.2. Bayi, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği  dahil tüketicinin korunmasına ilişkin tüm düzenlemelere uygun davranacağını ve tüketicilerin tüketici hukukundan kaynaklanan tüm hak ve yükümlülüklerinin muhatabının bizzat kendisinin olacağını ve tüketicinin taleplerini ve uğrayacağı zarar ve ziyanı karşılayacağını, tüketici hukuku uyarınca sitede yapılacak geliştirmelere ve kurallara uygun davranacağını kabul eder.

11.3. Bayi, yürürlükte olan ya da gelecekte yürürlüğe girecek yasal düzenlemelere özellikle vergi, gümrük, ihracat, ithalat, tüketicinin korunması, rekabet, reklam, fikri ve sınai haklara ilişkin tüm mevzuata uygun davranacağını, kabul eder.

11.4. Bayi, işbu Yasal Uyarılar ve Kullanım Koşullarını ihlal ettiği durumlarda, ihlal konusu işlem veya eyleme ilişkin olarak Michelin Lastikleri Ticaret A.Ş. tarafından talep edilecek işlemleri yerine getirmek ve aksiyonları almakla mükellef olacağını kabul eder.

11.5. Bayi, www.michelin.com.tr web sitesinde satışa sunduğu ürün ve hizmetlerin niteliğinden sorumludur.

11.6. Bayi, ödemesi yapılmış bir ürünü satmakla sorumludur.

11.7. Bayi, tüketicinin memnuniyetini sağlamakla yükümlüdür. Ürünleri sürekli iade edilen ve ürünleri hakkında şikayet gelen bir bayinin üyeliği, yapılan değerlendirme sonucunda kısıtlanabilir veya iptal edilebilir.

 

Desteklenmeyen bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz
Kullanmakta olduğunuz tarayıcı bu web sitesi tarafından desteklenmiyor. Bu nedenle bazı fonksiyonlar istendiği gibi çalışmayabilir. Ayrıca sayfa açılırken sorunlar görülebilir. Bu web sitesini en iyi şekilde kullanabilmek için aşağıdaki tarayıcılardan birini kullanın veya tarayıcınızı güncelleyin.