stock banner image

LASTİK YANMASI RİSKLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Lastiklerle ilgili ana yanma riskleri nelerdir? Bu riskler nasıl önlenebilir? Hangi acil durum önlemleri alınacaktır? Daha fazla bilgi için okumaya devam edin.

Yanma riskleri

 • Normal kullanım ve depolama koşullarında lastikler belirli bir tehlike teşkil etmez.
 • Lastikler kolayca tutuşmaz. Yanma tepkimesinin oluşması için güçlü bir yanma kaynağı gereklidir (ekteki tutuşabilirlik parametrelerine bakın).
 • Yanan lastikler aşırı ısı ve karbon oksitler, hidrokarbonlar (özellikle polisiklik aromatik hidrokarbonlar), nitrojen oksitler, halojenli asitler ve çok miktarda is ve yanmamış malzeme içeren yoğun siyah duman yayar. Bazı durumlarda yanan lastikler kaygan bir sıvı oluşumuna neden olur.
 • Yanma nedeniyle oluşan dumanın bileşimi, yanan bölgedeki oksijen miktarına (açık hava veya az havalandırılan ya da çok havalandırılan kapalı alandaki yangınlar) veya hava koşullarına (rüzgar, sis, yağmur, dış sıcaklık...) göre farklılık gösterir.
 • Lastiklerin ürettiği duman miktarı görüşü hızlıca bozabilir. Kapalı alanlarda (yeraltı geçitleri, platformları ve yeraltı istasyonları gibi) atmosferin yaşama uygunluğunu da tehlikeye atabilirler.
 • Michelin Acoustic® teknolojisinde yuvarlanma gürültüsü yayılımını azaltmak için lastik içerisine bir poliüretan köpük şerit yerleştirilir. Bu köpük lastiğe belirli bir yangın davranışı katar. Acoustic lastikleri standart lastiklerden daha hızlı yanar ve çok miktarda duman oluşumuna neden olur (en kötü ihtimalle bir kilogram poliüretan köpük 300°C civarında iki bin metreküpten fazla bulutsu, zehirli ve yanıcı duman oluşumuna neden olabilir).

Laboratuvar koşullarında bir lastiğin tutuşabilirlik parametreleri

 • Alevlenme noktası: 288°C
 • Kendiliğinden tutuşma derecesi: 315°C
 • Isı değeri: lastik ürün gamına ve bileşimine bağlı olarak 24 ile 30 MJ/kg arasında

Lastik yanmaları nasıl önlenebilir?

 • Lastikler serin, kuru ve iyi havalandırılmış alanlarda, açık alevlerden ve ısı kaynaklarından uzakta sabit koşullarda saklanmalıdır. Özellikle sıcak çalışma işlemleri (kaynak yapma, taşlama, kesme vb.) uygun güvenlik cihazları olmadan lastiklerin yakınında gerçekleştirilmemelidir. Sıcak yüzeylerle (ısıtma boruları veya radyatörler dahil) doğrudan temas engellenmelidir.
 • Lastik deposu yakınında sigara içilmemelidir.
 • Lastikler çözücüler, petrol, dizel yakıtı, yağlar, gres yağları, asitler ve dezenfektanlar da dahil olmak üzere çoğu kimyasaldan uzak tutulmalıdır.
 • Yanan lastiklerin ve özellikle Michelin® Acoustic lastiklerinin oluşturduğu reaksiyon (yangının hızla ilerlemesi, çok miktarda duman yayılımı), depolama alanlarından personelin tahliyesi için tüm yolların mevcut olmasını gerektirir. Düzenli tahliye tatbikatlarının gerçekleştirilmesi tavsiye edilir.
 • Lastiklerin bodrum katında depolanması tavsiye edilmez.
 • Michelin® Acoustic lastikleri söz konusu olduğunda, bodrum katında veya birinci katta depolamadan kaçınılmalıdır. Bina, dumanla kaplanması olası katlar veya bodrum kat içeriyorsa zemin kat depolaması için de aynısı geçerlidir.
 • Lastikler, tasarlandıkları koşullarda kullanılmalıdır. Jant üzerinde veya basınçlandırılmış lastik çevresinde sıcak işler gerçekleştirilmesi, ciddi kazalara neden olmuştur. Sıcaklık artışı, lastik içerisindeki basıncın artmasına ve dolayısıyla lastiğin patlamasına neden olur. Lastikler, ısı kaynaklarından mümkün olduğunca uzakta tutulmalıdır.
   

Yangın durumunda acil durum müdahalesi

 • Temel yangın söndürme malzemeleri çok miktarda su ve köpüktür. Müdahalenin başlangıcında su veya büyük olasılıkla köpük kullanımından önce alevleri bastırmak için toz söndürücü kullanılabilir.
 • Isınmış olan şişirilmiş lastiğin soğutulması, termal şok nedeniyle lastiğin patlamasına neden olabilir ve bu nedenle dağılan parçalardan ve basınç dalgasından korunmak için makul bir uzaklıktan (en az 5-10 metre) gerçekleştirilmelidir. Madencilik lastiklerinin yanması durumunda özel güvenlik protokollerinin izlenmesi gerektiğini lütfen unutmayın. Lütfen ilgili teknik broşüre başvurun.
 • Alevler nedeniyle ısınan bir lastik, çok miktarda ısı biriktirir. Bu lastiğin yeniden tutuşması çok olasıdır. Söndürülen yanmış lastikler, birkaç saat boyunca izlenmeli ve sürekli olarak soğutulmalıdır. Alevlerin bulunmaması lastiğin söndüğü anlamına gelmez.
 • Yanan bir lastiğe müdahale ederken kendiliğinden depolu solunum cihazı kullanılmalıdır.
   

Yanma esnasında çıkan dumana maruziyet engellenmelidir.

UYARI
Bu belge, lastiklerin beklenen kullanım koşullarında teşkil edebileceği tehlikelere ilişkin bilgi vermektedir. Bu bilgiler, belgenin oluşturulduğu dönemde sahip olunan bilgi birikimini temel almaktadır. Bu belge şu temel lastik türleri için geçerlidir: binek araç, kamyonet, kamyon, iki tekerlekli, tarım, uçak, iş makinesi veya madencilik, yarış ve metro lastikleri ve Michelin® Acoustic lastikleri. Lastik ürün gamına ve kullanımına bağlı olarak teknik broşürlerde ek önlemler tavsiye edilebilir (ör. Madencilik lastikleri için).

Oluşturulma tarihi: Kasım 2022

Desteklenmeyen bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz
Kullanmakta olduğunuz tarayıcı bu web sitesi tarafından desteklenmiyor. Bu nedenle bazı fonksiyonlar istendiği gibi çalışmayabilir. Ayrıca sayfa açılırken sorunlar görülebilir. Bu web sitesini en iyi şekilde kullanabilmek için aşağıdaki tarayıcılardan birini kullanın veya tarayıcınızı güncelleyin.