TÜRKİYE

İnternet sitesi için genel yasal bildiri

İNTERNET SITESI IÇIN GENEL YASAL BILDIRI

Bu siteyi düzenleyen:

Michelin Lastikleri Tic.A.Ş.

Tekfen Tower  Büyükdere Cad.  No:209
Podyum Kat 4.Levent - 34394 - İSTANBUL
Tel:    (90) 212 317 76 05
Fax:    (90) 212 325 59 43

Bu siteyi incelemeden önce bu yasal bildiriyi dikkatli bir şekilde okuduğunuz için teşekkür ederiz.


Michelin Grubu şirketleri kendi yasal mevcudiyetlerine ve özerk bir tüzel kişiliğe sahiptirler.  Bununla birlikte, bu sitede sunulan bilgilerin iletiminin kolaylaştırılması kaygısıyla, aşağıdaki terimler kullanılabilecektir: “Michelin”, “Grup”, “Michelin Grubu” ve “biz”; bu terimler, her birisi faaliyetlerini bağımsız bir şekilde sürdüren Michelin grubu şirketlerinin tamamının belirtilmesi için kullanılmaktadır.

Madde 1.    AMAÇ

İşbu bildirinin amacı Michelin’in Siteyi kullanımınıza sunduğu koşulları ve sizin bu Siteye erişim ve bu Siteyi kullanma koşullarınızı tanımlamaktadır.  Siteye yapılan her türlü bağlantı, Michelin’in istediği zaman değişiklik yapma ve güncelleme hakkını saklı tuttuğu işbu bildiriye tabidir. Siteye erişim ve Sitenin kullanımı işbu yasal bildiriyi kabul ettiğiniz ve kişisel özellikte olan veriler konusunda Michelin uygulamalarına rıza gösterdiğiniz anlamına gelmektedir.

Madde 2.    SİTEYE ERİŞİM

Michelin herhangi bir yükümlülük altına girmemekle birlikte Siteyi erişilebilir bir halde tutmak için çaba göstermektedir. Bakım ve güncelleme amaçlarıyla ve başka her türlü sebeple, özellikle de teknik veya adli emir nedeniyle Siteye erişimin duruma göre uyarlanabileceği hatta kesintiye uğrayabileceği belirtilmektedir. Michelin bu kesintilerden ve bu kesintilerden ileri gelebilecek sonuçlardan dolayı size karşı hiçbir şekilde sorumlu değildir.

Siteye ve özellikle de etkileşimli hizmetlere veya çevrim içi ticari bölüme, bu gibi hizmetlerin mevcut olması durumunda hileli bir şekilde girmemeyi taahhüt etmektesiniz.

Madde 3.    FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

İçerikler (özellikle ve sınırlandırıcı olmayan bir şekilde, bilgiler, metinler, grafikler, veriler, imgeler, fotoğraflar, görsel öğeler, videolar ve ses bantlarına ilaveten bütün bu elemanların ve Sitenin kendisinin biçimi) telif hakları ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ile korunmaktadır. İçerikler kendi editörlerinin kişiye özel mülkiyetidir. Michelin’e veya haklarını Michelin’e veren bir üçüncü kişiye ait olan içeriklerin hangi metotla olursa olsun kısmen veya tamamen her türlü kopyalanması, çoğaltılması, sunulması, işletilmesi, uyarlanması, değişiklik yapılması, tercüme edilmesi, dağıtılması aşağıdaki 4. Maddede size verilen sınırlı haklar ve/veya kopyalayan kişinin özel kullanımına tahsis edilen özel kopya istisna olmak üzere yasaktır. Bu sitede sunulan içeriklerde önceden haber verilmeksizin değişiklik yapılabilir ve bu içerikler açık veya örtük herhangi bir şekilde herhangi bir teminat olmaksızın kullanıma sunulmaktadır ve herhangi bir tazminat hakkına yol açamaz. İçerikler Michelin telif hakkı © 1997-2010 veya ortaklarının telif hakkıyla korunmaktadır. Logolar tescilli markalardır.

Madde 4.    İÇERİKLERİN KULLANIMI

İçeriklerin tarif edilmesi veya değiştirilmesi veya izin verilenin dışında başka bir amaçla kullanılması Michelin’in veya üçüncü kişilerin mülkiyet haklarına bir ihlal meydana getirmektedir.

Aşağıdaki sınırlar içerisinde, Michelin bahsedilen mülkiyet haklarına ilaveten içeriklerde yer alan çevrim içi güncelleme tarihleri, bu bilgiler belirtilmişse, bozulmadan muhafaza edilerek ve iyi niyetli (iv) ticari olmayan amaçlarla (iii) karşıdan yükleme işlevi mevcut olduğunda (ii) içeriklerin (i) karşıdan yüklenmesi ve dağıtılması hakkını size vermektedir. Bu hak hiçbir şekilde bir lisans özellikle marka veya logo hakkı olarak yorumlanamaz.

Madde 5.    ELEKTRONİK POSTALAR

Michelin ile elektronik posta yoluyla yazışmak için, Sitede sunulan elektronik yazışma formlarını doldurmanız gerekmektedir. Elektronik postalara Michelin tarafından verilen cevaplara ilaveten Siteye ve içeriklere erişim internet kullanıcısının bulunduğu ülkenin sınırları içerisinde bir reklam, promosyon veya ticari faaliyetin icra edildiği şeklinde yorumlamaz veya kanıtını oluşturamaz.

Madde 6.    KİŞİSEL NİTELİĞİ OLAN VERİLERİN KULLANILMASI


Genel bir şekilde, Sitemizi kimliğinizi bildirmeksizin ve sizi ilgilendiren kişisel bilgiler vermeksizin ziyaret edebilirsiniz. Bununla birlikte, Michelin bazen örneğin tarafınızdan yapılan bir talebe yanıt vermek, size bir hizmet sunmak, bir emri işleme koymak için veya pazarlama amaçlarıyla sizden bilgiler talep edebilir.

Sitemiz aracılığıyla toplanılan veriler Michelin’e ilaveten seçilen ortakları ve/veya başvurduğu hizmet sağlayıcılara yöneliktir.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunmak amacıyla Michelin, Sitemiz üzerindeki gezintileriniz ile ilgili isimsiz veriler toplamaktadır (görüntülenen sayfalar, görüntüleme tarihi ve saati…). Michelin bu verileri eğilimleri analiz etmek veya istatistikler oluşturmak ve Sitenin hedef kitle ölçümlerini yapmak amacıyla kullanabilir. Bu çerezlerin kaydedilmesini engelleyebileceğinizi bildiririz. Bununla birlikte, çerezleri reddetmeyi seçerseniz, Sitemizin bazı bölümlerine erişemeyebilirsiniz.

Bize bildirmenizin gerekeceği kişisel nitelikteki veriler ile ilgili olarak,  yürürlükteki mevzuat ve Avrupa Birliği yönergeleri doğrultusunda , bir erişim, düzeltme ve kaldırma hakkından faydalanmaktasınız.

Aynı zamanda, Michelin tarafından verilerinizin toplanmasına ve işlenmesine ücretsiz olarak itiraz edebilirsiniz. Öte yandan, Bilişim ve Özgürlükler yasası uyarınca, verilerinizin araştırma, özellikle de ticari araştırma amaçlarıyla kullanılmasına karşı bir itiraz hakkından faydalanmaktasınız.

Bu hakların kullanılması için, aşağıdaki adrese bir mektup göndermeniz yeterli olmaktadır:
Michelin Lastikleri Tic.A.Ş.
Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza B Blok
Kat:14 34330 Levent-İSTANBUL
Telefon : (90) 212 317 52 00       Faks : (90)212 317 52 00

Sitemiz, diğer sitelere bağlantılar içerebilir. Michelin’in sizin kişisel nitelikteki verilerinizi bu siteler ile paylaşmadığını bildiririz. Sitemizden çıktığınız esnada, üzerinde Michelin’in herhangi bir kontrolünün olmadığı ve sorumluluğunu yüklenmediği kişisel nitelikteki verilerin korunması konusunda başka uygulamalara tabi olabileceğinizi size bildiririz.

Daha fazla bilgi için, lütfen Kişisel Veriler (yardımlı metin bağlantısı) konusunda Michelin uygulamalarına başvurunuz.

Madde 7.    GARANTİ VE SORUMLULUK

Sitede yayınlanan bilgiler hangi şekilde olursa olsun açık veya örtük herhangi bir garanti olmaksızın “hiçbir değişiklik yapılmadan” sağlanmaktadır. Michelin, önceden haber vermeksizin istediği zaman Sitedeki içeriklerde veya erişimde değişiklik yapma, düzeltme, kesinti yapma ve/veya kaldırma hakkını saklı tutmaktadır. Bilişim gereçlerinizde bir virüsün yayılması veya diğer bilgi-işlem bulaşmalarının sonucu olarak ortaya çıkan yayılma olması halinde Michelin sorumlu tutulamayacaktır. Bilişim gereçlerinizin korunacağı şekilde uygun bütün tedbirlerin alınması sizin sorumluluğunuzdadır.

Hiçbir durumda Michelin, çalışanları, tedarikçileri veya Sitede bahsedilen ortakları Sitenin kullanımından veya Site üzerinden elde edilen herhangi bir veriden kaynaklanan, sözleşmeye dayalı sorumluluk, haksız fiilden doğan tazminat sorumluluğu ile ilgili dava veya başka her türlü dava sıfatıyla, niteliği her ne olursa olsun, doğrudan veya dolaylı her türlü ziyan, olay veya durum; veya özellikle mali veya ticari nitelikte olmak üzere her türlü zarardan sorumlu tutulamaz.

Aşağıdaki Madde 8.2’de tanımlandığı şekilde yasak bir içeriğe doğru bir yardımlı metin bağlantısının yerleştirilmesi kesinlikle yasaktır. Site, Michelin’in ortaklarının veya üçüncü kişilerin sitelerine doğru basit veya derin bağlantılar ve bu ortakların izniyle derin bağlantılar içerebilir. Michelin bu siteler üzerinde herhangi bir kontrole sahip değildir ve sonuç olarak erişilebilirlikleri, doğrulukları, kullanılabilirlikleri, içerikleri, reklamları, bu siteler üzerinden veya bu sitelerden kullanılabilen ürün ve/veya hizmetler ile ilgili olarak herhangi bir sorumluluk yüklenmemektedir.

Madde 8.    YETKİLİ MAHKEMELER VE UYGULANABİLİR YASALAR

İşbu yasal bildiride Site ile ilgili her türlü uyuşmazlık İstanbul Merkez Mahkemesi’ne taşınacak ve yasalardaki ihtilaf kurallarından bağımsız olarak, esas üzerinden Türk yasalarına göre yönetilecek ve analiz edilecektir. Sitenin kullanımı, kullanıcının işbu maddenin uygulanmasına açık onayı anlamına gelmektedir. İşbu yasal bildirinin hükümlerinden birisinin herhangi bir sebeple yasa dışı, hükümsüz veya uygulanamaz olduğuna karar verilmesi durumunda, işbu yasal bildirinin parçasını oluşturmuyor olarak göz önünde bulundurulacak ve diğer hükümlerin geçerliliğini veya uygulamasını etkilemeyecektir.

Site Editörü: Michelin Lastikleri Fransız İmalatı (Manufacture Française des Pneumatiques Michelin)

Yayın Müdürü: Claire Dorland-Clauzel


Barındırma hizmeti:
LINKBYNET
Parc du Colombier
14 rue Jules Saulnier
93200 Saint-Denis
FRANSA
Telefon : +33 (0)1 48 13 00 00
Faks : +33 (0)1 48 13 31 21Madde 9. Google Çeviri Yükümlülük Reddi

BU HİZMET GOOGLE TARAFINDAN DESTEKLENEN ÇEVİRİLERİ İÇEREBİLİR. GOOGLE, ÇEVİRİLERLE İLGİLİ, DOĞRULUK, GÜVENİLİRLİK VE ZIMNİ TİCARİ ELVERİŞLİLİK, BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE İHLAL DURUMU OLMAMASI DAHİL AÇIKÇA İFADE EDİLEN YA DA ZIMNİ HİÇBİR GARANTİYİ KABUL ETMEMEKTEDİR.

İnternet sitemizdeki Derecelendirme & Değerlendirme sekmemizde bulunan bazı içerikler, Google Translate tarafından desteklenen çeviri yazılımı kullanılarak sizin için tercüme edilmiştir. Doğru bir tercüme yapılması için makul çaba sarfedilmiş olmakla birlikte otomatik olarak yapılan çevirilerin hiçbiri mükemmel değildir ve gerçek çevirmenlerin yerini almak niyeti güdülmemektedir. Çeviriler, Michelin internet sitesi kullanıcılarına hizmet sunmak için tedarik edilmiştir ve "olduğu gibi" verilmektedir. Kaynak dilden bir başka dile yapılan hiçbir çevirinin hatasız oluşu, güvenilirliği ya da doğruluğu hakkında açıkça ifade edilen ya da zımni hiçbir garanti verilmemektedir. Çeviri yazılımının sınırlarına bağlı olarak, bazı içerikler tam olarak tercüme edilmemiş olabilir.

Resmi metin, internet sitesinin Türkçe şeklidir. Çeviride meydana gelen herhangi bir anlaşmazlık ya da farklılığın bağlayıcılığı ve riayet ya da yaptırım konusunda hukuki etkisi yoktur. Tercüme edilen internet sitesinde bulunan bilginin doğruluğuna ilişkin olarak doğabilecek sorunlar için, internet sitesinin resmi hâli olan Türkçe bölümüne başvurunuz.