LASTİKLERİMİZLASTİKLERİMİZ TÜM LASTİKLERİ GÖSTERTÜM LASTİKLERİ GÖSTER BAYİLERİMİZBAYİLERİMİZ

Lastik esasları

Kauçuk yetiştiriciliği bir yılda 30 milyon insan için geçim kaynağı oluşturmaktadır

Michelin 18 May 2010

ÇEVRE

Bununla birlikte, bu çiftçilerin geçim yolu ormanların tahrip edilmesi nedeniyle tehdit altındadır. Lastik üreticileri dünyanın doğal kauçuk üretiminin %70’ine yakın bir kısmını tüketmektedir, bu nedenle bu doğal kaynakları korumak ve muhafaza etmek ve kauçuk ağacı (Hevea) yetiştiriciliğinin sürekliliğinin sağlanması MICHELIN gibi şirketlerin takdirine kalmaktadır.

On yıllık birkaç dönem boyunca MICHELIN Brezilya ve Nijerya’da yaklaşık olarak 21,000 hektarlık Hevea fidanlığı yetiştirmektedir, bu da MICHELIN’in dünya çapındaki doğal kauçuk gereksiniminin %12’sini karşılamaktadır. Brezilya’da Hevea rekoltesinin uzun vadeli sağlığının korunması amacıyla MICHELIN stratejik, sosyal, çevresel ve ekonomik sonuçların meydana getirilmesi için sürdürülebilir bir tarım programına yatırım yapmıştır. Bu yerel tarım alanları aynı zamanda kendi kendilerine temel işleme işlemleri gerçekleştirmekte ve kakao ve muz gibi, Hevea çeşitleri arasında diğer kültür türleri geliştirmektedir.

Tropik ormanların biyolojik çeşitliliğinin korunması

MICHELIN aynı zamanda, aşağı yukarı 3,000 hektarı kapsayan denizden uzak alanlara okyanus sahillerinden sürekliliğin sağlanması amacıyla Atlantik ormanlarının üç parçasını birbirine bağlayan “ekolojik koridorlar” da meydana getirmiştir. Bu tropik ormanlar orijinal olarak Brezilya sahil şeridi boyunca uzanmaktadır ve şimdi orijinal boyutunun sadece %10’u kadar bir ölçüme sahiptir: dünyada en çok tehdit altında olan tropikal ormanlardan birisi haline gelmektedir.

Yerel tarım gruplarıyla yakından çalışma

MICHELIN bu koridorların geliştirilmesi için yerel hükümetle ve biyolojik çeşitlilik gruplarıyla yakından çalışmaktadır. Buna ilaveten MICHELIN, komşu küçük çiftliklere MICHELIN ve CIRAD (Ulusal Tarım ve Geliştirme Merkezi) tarafından yürütülen yetiştirme araştırma programı tarafından üretilen dirençli Hevea türleri sağlayarak ailelerin sahip olduğu kauçuk ekili alanlar geliştirmiştir. Diğer emtialar ile birlikte yükselen fiyatlarla yerel toplum garantili bir tedarik kaynağı sağlayan bir üretici olmanın anlam ifade ettiğini görmektedir.

Yeni bir köy

MICHELIN aynı zamanda temel olarak diş açıcılar ve bunların aileleri için Nova Igrapuina adı verilen yeni bir köyün inşası için 18 hektarlık bir alan bağışlamaya da karar vermiştir. Köy, modern su işleme birimleri ile donatılmaktadır ve yeşil açık alanlar, tıbbi tesisler ve okullar içermektedir.

Yeniden ağaçlandırma programı

Alan ve alanda yer alan türler hakkında yapılan bir araştırmadan sonra, yeni bir ağaçlandırma programı daha başlatılmıştır. Brezilya’daki Bahaia’da4047 metre kareden fazla bir alana yayılan kauçuk ekili alan ilkel ormanlar ile flora ve faunanın korunmasına yardımcı olmak için tamamen işlenmemiş bir şekilde tutulmaktadır.

Ekolojik farkındalığın arttırılması

Ekosistemin korunması amacıyla, MICHELIN çeşitli kuruluşlarla (CETREL, BioBrasil ve Tropik Doğa Kuruluşları) işbirliği yaparak bölgesel toplum içerisindeki ekolojik farkındalığın arttırılmasına yardımcı olmaktadır. http://www.michelin-hevea.com adresinden bu çevresel eğitim programı hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Biyolojik ve tarımsal araştırma

Hevea fidanlıklarının bulunduğu alanlarda, MICHELIN aynı zamanda aşağıdaki hedefleri aklında bulundurarak, biyolojik ve tarımsal araştırmalar da yürütmektedir:

  • Üretim maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla Hevea ağacı işleme tekniklerinin geliştirilmesi
  • Mahsul geri dönüşlerinin arttırılması
  • Doğal kauçuğun kalitesinin arttırılması
  • Hevea ağaçlarındaki hastalıklarla mücadele edilmesi

Kauçuk ağacı hastalıklarıyla mücadele edilmesi

MICHELIN Brezilya Hevea’sı yapraklarına saldıran ve Asya ve Afrika’daki ekili alanları ciddi bir şekilde tehlikeye atabilecek bir mantar olan microcyclus ulei’nin neden olduğu bir Güney Amerika hastalığına karşı daha etkin bir şekilde mücadele etmek için çok fazla sayıda üniversite, bilimsel kuruluş ve araştırma kurumuyla yakından çalışmalar yürütmektedir. Bu araştırmanın meyveleri aynı zamanda parazitler tarafından saldırılara daha fazla dirençli olan Hevea türlerinin seçilmesini ve üretilmesini mümkün hale getirmiştir. Birkaç yıldır, Brezilya’daki komşu küçük ölçekli çiftçilere genç, mantarlara karşı dirençli kauçuk ağaçları bağışlıyoruz. Sadece 2006 yılında 200,000 ağaç bağışladık.

Doğal kaynakların korunması

Ayrıca, dört MICHELIN ekili alanı Nijerya’da çevrenin korunmasına tahsis edilmiştir. Okumu Milli Parkını (1999 yılından buyana koruma altındadır) sınırlandıran Osse Nehri ekili alanındaki 500 hektar tropik yağmur ormanı günümüzde ülkenin batı kısmındaki son tropik yağmur ormanı rezervi olarak değerlendirilmektedir. Bu ekili alan sayesinde, MICHELIN Nijerya’daki en çevre dostu şirket olarak Nijerya Koruma Kurumu tarafından 2002 yılında ödüllendirilmiştir.

Kullanılan ağacın geri dönüşümü

Günümüzde, yeni geri dönüşüm olanakları geliştirildiğinden ve daha fazla insan gerekli ekolojik menfaatlerin farkına vardığından çok daha az miktarda kullanılmış ağaç katı atık sahasına veya çöpe gönderilmektedir. MICHELIN kendisini çevrenin korunması için mücadele etmeye fazlasıyla adamaktadır ve hurda lastik geri dönüşümünün teşvik edilmesi için ortak hareketlere aktif bir şekilde katılmaktadır. Avrupa’da, 2003 yılından buyana bütün lastiklerin katı atık alanlarına atılması yasa dışıdır ve 2006 yılından buyana parçalanmış lastiklerin atılması yasa dışıdır.

Recycling

En son görüntülediğiniz makaleler

Görüntülediğiniz bir makale bulunmamaktadır

  • Otomobil
  • 4x4 / suv
  • Kamyonet
Loader