LASTİKLERİMİZLASTİKLERİMİZ TÜM LASTİKLERİ GÖSTERTÜM LASTİKLERİ GÖSTER BAYİLERİMİZBAYİLERİMİZ

Michelin'in sürdürülebilir hareketlilik projesi

GİRİŞ

GİRİŞ

Günümüzde, dünyanın dört bir yanındaki yollarda yaklaşık olarak 800 milyon taşıt mevcuttur. 2030 yılı itibariyle ikiye katlanabilecek bu rakam, sağlık ve güvenlik, enerji ve ham madde tasarrufu, çevresel koruma ve yaşam kalitesi gibi alanlarda acil çözüm bulunmasına ihtiyaç duyulan sorunlar ortaya koymaktadır. Daha açık bir dünyada, insanlar sadece daha da fazla değil aynı zamanda daha da iyi bir şekilde hareket etmek istemektedir. Aynı zamanda, artan nüfuslar yük taşımacılığında da sürekli bir artışa neden olmaktadır.

SORUNLARIMIZ

SORUNLARIMIZ

Dünya Ticaret Konseyi sürdürülebilir hareketliliğe bağlılığı paylaşan yaklaşık 200 küresel şirketi sürdürülebilir gelişim için bir araya getirmektedir. 2001 yılından bu yana bir üye olarak Michelin, kuruluşun 7 amaç öneren Sürdürülebilir Hareketlilik Projesinde (SPM) yer almıştır:

7 amacımızı okuyun

 • Amaç bir: Dünyanın herhangi bir yerinde önemli bir kamu sağlığı kaygısı meydana getirmemeleri için ulaşım sonucu ortaya çıkan geleneksel salınımların azaltılması
 • Amaç iki: Ulaşım sonucu ortaya çıkan sera gazı (GHG) salınımlarının sürdürülebilir seviyelere indirilmesi
 • Amaç üç: Ulaşım ile bağlantılı ölümlerin ve yaralanmaların küresel bazda sayısının önemli ölçüde azaltılması
 • Amaç dört: Ulaşım ile bağlantılı gürültünün azaltılması
 • Amaç beş: Trafik sıkışıklığının hafifletilmesi
 • Amaç altı: Bütün ülkelerde ve en zengin ve en fakir ülkeler arasında mevcut olan hareketlilik farklılıklarının azaltılması
 • Amaç yedi: Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki genel nüfus için hareketlilik olanaklarının geliştirilmesi

CEVAPLARIMIZ

CEVAPLARIMIZ

Sürdürülebilir Hareketlilik Projesinde ana hatlarıyla belirtilen 7 hedefe ulaşmak için Michelin 10 görev tanımından oluşan bir liste oluşturmuştur

10 görev tanımının tamamını okuyunuz

 • Ürünlerimizin ve hizmetlerimizin sorumlu performansı
 • Tesislerimizde iş hayatı kalitesi
 • Ekiplerimiz içerisindeki çeşitlilik
 • Halkla İlişkiler
 • Tedarikçi İlişkileri
 • Şirket Risk Yönetimi
 • Tesislerimizin çevre yönetimi
 • Lastik kullanımının çevresel etkisi
 • Ömrünü tamamlamış lastiklerin geri dönüşümü
 • Sürdürülebilir hareketliliğe katkımız

Küresel Sürdürülebilir Hareketlilik Programımız hakkında daha fazlasını öğrenin