AÇIK RIZA METNİ

MICHELIN TÜRKİYE WEBSİTESİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN VERİ SAHİBİNİN AÇIK RIZA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında, Michelin Lastikleri Ticaret A.Ş. (“Şirket” veya “Michelin”) tarafından,

  • Michelin Lastikleri Ticaret A.Ş. websitesi’ne ( https://www.michelin.com.tr ) sağlamış olduğum adım, soyadım, adresim ve e-posta adresimin, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak, gerçek kullanıcı yorumlarını potansiyel müşteriler ile buluşturarak Michelin lastiklerinin tanıtımını yapmak, websitesinde gerçek kullanıcı yorumlarını potansiyel müşterilere ve Michelin lastikleri hakkında bilgi almak isteyenlere göstermek adına müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi ve talep/şikayetlerin takibi, ticari elektronik ileti gönderilmesine ilişkin ayrıca izin vermem halinde ise tarafıma her türlü bilgilendirme, tanıtım, reklam, ürün teklifleri, promosyonlar, kampanyalar, memnuniyet değerlendirme çalışmaları ve duyuruların ticari elektronik iletiler aracılığı ile iletilmesi amaçlarıyla işlenmesine ve bu işlenme amaçlarıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmasına,
  • Michelin Lastikleri Ticaret A.Ş. websitesi’ne yorum veya geri bildirim göndermem halinde, bu yorumların belirttiğim ad soyad veya takma ad bilgileri ile  birlikte Michelin Lastikleri Ticaret A.Ş. websitesi’nde diğer kullanıcılarına görünür şekilde sitede yayınlanmasına, 

Adım, soyadım, adresim ve e-posta adresimin,

  1. Michelin Türkiye Websitesi’nin sunucusu Hollanda’da bulunduğundan Hollanda’ya aktarılmasına,
  2. Verilerim Sunucusu Hollanda’da bulunan Michelin Türkiye Websitesi’nde saklandığından, kişisel verilerime yukarıda sayılan amaçlar dahilinde ve Michelin global grup politikası uyarınca Michelin Türkiye Websitesine erişim hakkına sahip merkezi Fransa’da yer alan “Manufacture Française des Pneumatiques Michelin” ve merkezi Hindistan’da bulunan Michelin India Private Limited unvanlı Grup şirketleri/iştirakleri tarafından Michelin Türkiye Websitesi vasıtasıyla erişilebilmesine, işlenebilmesine, elde edilebilmesine, kayıt altına alınabilmesine, saklanabilmesine, depolanabilmesine, kullanılabilmesine, muhafaza edilebilmesine, değiştirilebilmesine, yeniden düzenlenebilmesine, açıklanabilmesine, elde edilebilir hale getirilebilmesine ve sınıflandırılabilmesine ve bu kişiler ile paylaşılabilmesine,
  3. Michelin Türkiye Websitesine ilişkin teknik destek, bakım hizmetleri Fransa'da yer alan Microsoft France SAS ve Accenture SAS, İrlanda'da yer alan Microsoft Ireland Operations Limited, Amerika Birleşik Devletleri'nde yer alan Microsoft Corporation ve Accenture (US), Kanada'da yer alan Microsoft Canada Head Office, Çin'de yer alan Microsoft China, Hong Kong'da yer alan Microsoft Hong Kong Limited, Mısır'da yer alan Microsoft Egypt, Japonya'da yer alan Microsoft Japan Co., Ltd., Singapur'da yer alan Microsoft Operations, Hindistan'da yer alan Microsoft India Private Limited ve Accenture India, İsrail'de yer alan Microsoft Israel Ltd. unvanlı şirketlerden alınmakta olduğundan bahsi geçen kişisel verilerime yukarıda sayılan hizmet sağlayıcı şirketler tarafından yurtdışından erişim sağlanabilmesine,
  4. Verified Reviews yazılımının Fransa’da bulunan veri merkezlerinde tutulması sebebiyle Fransa’ya aktarılmasına.
  5. Şirketin yasal bir sorumluluğu yerine getirmek, koşul ve şartlarını ya da diğer sözleşmelerini yürürlüğe sokmak ya da uygulamak için; ya da Michelin grubunun, müşterilerinin ya da başkalarının haklarını, mülkiyetini ya da güvenliğini güvence altına almak için Şirketin kişisel verilerimi paylaşma yükümlülüğü altına girmesi gerekiyorsa, bu bağlamda kişisel verilerimin kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve yetkili özel hukuk kişileri de dahil olmak üzere gizlilik sorumluluğu kapsamında olan Şirketin profesyonel danışmanlarıyla paylaşılmasına, 

peşinen izin verdiğimi, ve Michelin Türkiye Websitesine gönderdiğim yorum veya geri bildirimler bakımından yukarıda açıklandığı üzere kişisel verilerimin işlenmesine açık rızamı vermemem halinde, yalnızca yorum ve değerlendirmelerimin Michelin tarafından saklanacağını ancak ad soyad ve diğer kişisel verlerimin silineceğini anladığımı, ve işbu Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Veri Sahibi’nin Açık Rıza Metni’ni (“Açık Rıza Metni”) okuduğumu anladığımı ve kabul ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Desteklenmeyen bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz
Kullanmakta olduğunuz tarayıcı bu web sitesi tarafından desteklenmiyor. Bu nedenle bazı fonksiyonlar istendiği gibi çalışmayabilir. Ayrıca sayfa açılırken sorunlar görülebilir. Bu web sitesini en iyi şekilde kullanabilmek için aşağıdaki tarayıcılardan birini kullanın veya tarayıcınızı güncelleyin.